O projektu

V Ljubljani, Bizovik se je pričela gradnja novega naselja Velika Hrušica, ki bo zajemalo 12 samostojnih hiš. Naselje se nahaja v objemu PST in Golovca.

Ljubiteljem zelenja in bivanja, je v mirnem urejenem naselju stanovanjskih hiš, na voljo odlična možnost za nakup nove samostojne hiše z vrtom na ravni sončni parceli v na novo zasnovanem naselju Velika Hrušica. Izvedbena dela do III. PGF so v zaključni fazi.

Predvidena je pridobitev subvencije iz naslova EKO sklada v višini 75 EUR/m2, prav tako so predvidene predinštalacije za vgraditev električne polnilnice za avte, sončne panele na strehi in pametne inštalacije.

Opis posameznih enot

Simple slider image

V treh etažah bo na voljo 185 m2 neto uporabne površine z možnostjo optimalne razporeditve prostorov za sodobne potrebe bivanja. Urejanje notranjosti je prepuščena vsakemu kupca, priporočena zasnova pa je sledeča:

V pritličju se nahaja enovit odprt dnevno bivalni prostor (kuhinja, jedilnica, dnevni prostor ) z izhodom na vrt, s hodnikom, dnevnim wc-jem, vetrolovom in utility.

Iz  dnevnega prostora je izhod na vrt, ki odlično dopolnjuje bivalni del s prostorom  za druženje na prostem. Na vrtu bo postavljena večja lopa.

Nadstropja povezuje stopnišče.

V 1. nadstropju je predviden master bedroom s kopalnico in walk-in garderobo, 2 ali 3 otroške sobe in dodatna kopalnica.

V mansardi se nahaja odprt prostor za pomožne prostore/delavnico/fitnes.

Okolica hiše in parkiranje

Simple slider image

Na ograjenih parcelah, ki merijo od cca 400 m2  dalje, je hiša umeščena tako, da je na voljo možnost ureditve prijetnega kotička za druženje v poletnih mesecih, nadstrešek za dva avtomobila s kolesarnico in dodatno lopo.

Za varnost v naselju bo poskrbljeno - naselje bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo vstop omejen z rampo.

Faza izvedbe

Objekti se prodajajo v III. podaljšani gradbeni fazi - dela bodo predvidoma zaključena konec oktobra 2023. Dela so že v zaključni fazi.

Do izvedbe na ključ je predviden strošek cca 700-800 EUR/m2, za vas to lahko izvede izvajalec naselja ob sodelovanju z obstoječim projektantom.

Konstrukcija

Za objekt je predvidena klasična gradnja z uporabo sodobnih materialov.(brušena opeka z izboljšano toplotno izolativnostjo).
Objekt bo zgrajen, da bo potresno odporen v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti. Za nameravano gradnjo je pridobljeno GEOLOŠKO poročilo o nosilnosti tal.
V armiranem betonu bodo izvedeni: temelji, protipotresni stebri, stopnice in medetažne plošče. Zunanje obodne stene se pozidajo z opeko.
Nosilna  konstrukcija  strehe  bo  lesena,  naklon  strešin  bo 38  stopinj.  Kritina  objekta  bo opečnata kritina Tondach modernega izgleda, raven strešnik.

Toplotna izolacija in hidroizolacija

Objekt bo v celoti izoliran po predpisih in standardih o toplotni tehniki v gradbeništvu. Streha je toplotno izolirana z 28 cm termoizolacijo (steklena volna ali kamena volna), zunanji zidovi bodo izolirani s 20 cm termoizolacijo(stiropor in volna). Tla v pritlični etaži pa z 10 cm termoizolacijo styrodur pod temeljno ploščo + 10 cm stiroporja nad temeljno ploščo v tlaku. Objekt je hidro izoliran z bitumensko hidroizolacijo. Za objekt je izveden izračun PHPP, ki sam objekt klasificira kot pasiven(sNES = skoraj nizko energijska stavba).

Obdelava

Fasada objekta bo izvedena po sistemu –kontaktne fasade s silikonskim zaključnim slojem ter krabonskim armirnim slojem; povečana odpornost na mehanske poškodbe(udarci, toča).
Okna objekta so nizkoenergijska okna v izvedbi les-alu, torej lesena konstrukcija z alu oblogo na zunanji strani. Zasteklitev je izvedena s troslojnim termopanom Ug = 0,5 W/m2K, z zvočno izolativnostjo R je večji od 35 dB.
Vhodna vrata v objektu so izvedena Alu profilov v kombinaciji z zasteklitvijo iz troslojnega termopana Ud = 0,94 W/m2/K.

Požarna varnost

Za objekt je izdelan izkaz požarne varnosti.
Požarna obremenitev bo nizka, nevarnost eksplozije v objektu ne obstaja. Vgrajeni materiali bodo zagotovili, da bo zagotovljena primerna požarna odpornost vseh nosilnih konstrukcijskih delov, kot tudi ostalih gradbenih materialov.
Odmiki od sosednjih objektov so dovolj veliki, da je onemogočeno širjenje požara. Evakuacija na prosto je možna na SZ, SV, JZ in JV strani objekta.
Intervencijske poti: intervencijski dostop do objekta je omogočen z več strani. Gasilna tehnika se v primeru požara razvrsti v okviru utrjenih dovoznih površin, lahko pa tudi na zelenico. Hidrantno omrežje je obstoječe.

Kanalizacija

Kanalizacija v objektu je ločena:

  • komunalne vode iz stavbe se odvodnjavajo v javni kanal gravitacijsko
  • odpadne  vode  iz  utrjenih  površin  se  preko  cestnih  požiralnikov odvodnjavajo  v ponikovalnico,
  • padavinske vode s strešin se preko peskolovov odvodnjavajo v ponikovalnico.

Komunalno energetska ureditev

Omogočeni so komunalni priključki na javno vodovodno, kanalizacijsko, elektro, TK in plinsko omrežje. Vsi navedeni komunalni priključki bodo izvedeni v sklopu gradnje.

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev obsega ureditev okolice naselja. Dovozne površine ob objektih se asfaltirajo in ogradijo z lahkimi robniki, v asfaltu se vgradi koritnica, da usmerja padavinske vode v cestni požiralnik.
Zeleni del gradbene parcele se uredi z nasutjem. Zemljišče se ogradi z s panelnimi ograjami v višini 1,8 m, med sosedi 1,2 m.