O projektu

V Ljubljani pri vasi Bizovik se je zaključila gradnja novega naselja Velika Hrušica, ki zajema 12 samostojnih hiš.  Naselje se nahaja ob PST v objemu Golovca.

Ljubiteljem zelenja in bivanja, je v mirnem urejenem naselju stanovanjskih hiš, na voljo enkratna možnost za nakup nove samostojne hiše z vrtom na novo zasnovanem naselju Velika Hrušica. Izvedbena dela do III. PGF so v zaključni fazi.

Opis posameznih enot

Simple slider image

V treh etažah je na voljo 185 m2 neto uporabne površine z možnostjo optimalne razporeditve prostorov za sodobne potrebe bivanja. Urejanje notranjosti je prepuščeno vsakemu kupca, priporočena zasnova pa je sledeča:

Hišo lahko znotraj dokončate popolnoma po svojih željah ali pa izdelate po predvidenem PZI -ju:

  • V pritličju se nahaja odprt dnevno bivalni prostor (kuhinja, jedilnica, dnevni prostor) z izhodom na vrt, s hodnikom, dnevnim wc-jem, vetrolovom in utility-jem. Iz dnevnega prostora je izhod na vrt, ki odlično dopolnjuje bivalni del s prostorom  za druženje na prostem. Na vrtu bo postavljena večja lopa.
  • Nadstropja povezuje stopnišče.
  • 1. nadstropju je predvidena glavna spalnica s kopalnico in vhodno garderobo, 2 ali 3 otroške sobe ter dodatna kopalnica.
  • V mansardi se nahaja odprt prostor za pomožne prostore/dodatno dobo/delavnico/fitnes/savno in dodatno kopalnico.

Okolica hiše in parkiranje

Simple slider image

Na ograjenih parcelah, ki merijo od cca 400 m2 do 650 m2, je hiša umeščena tako, da je na voljo možnost ureditve prijetnega kotička za druženje v poletnih mesecih ter nadstrešek za dva avtomobila.

Za varnost v naselju je poskrbljeno - naselje je zaprtega tipa, kar pomeni, da bo vstop omejen z ograjo okoli celotnega naselja ter avtomatskimi drsnimi vrati. Poleg privatnega parkiranja je v naselju še nekaj skupnih parkirnih mest za obiskovalce.

Faza izvedbe

Objekti se prodajajo v III. podaljšani gradbeni fazi. 

Do izvedbe na ključ je predviden strošek cca 900-1.100 EUR/m2, kar za vas to lahko izvede kdorkoli ob sodelovanju z obstoječim projektantom in nadzornikom.

Konstrukcija

Uporabljena je bila klasična gradnja z uporabo sodobnih materialov (brušena opeka PROFI Wienerberger z izboljšano toplotno izolativnostjo).
Objekt je zgrajen potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti. Za nameravano gradnjo je pridobljeno GEOLOŠKO poročilo o nosilnosti tal.
V armiranem betonu so izvedeni: temelji, protipotresni stebri, stopnice iz pritličja v 1. nadstopje in medetažne plošče. Zunanje obodne stene so pozidane z opeko.
Nosilna  konstrukcija  strehe je  lesena,  naklon  strešin  38  stopinj.  Kritina  objekta  je opečnata kritina Tondach modernega izgleda, raven strešnik.

Toplotna izolacija in hidroizolacija

Objekt je v celoti izoliran po predpisih in standardih o toplotni tehniki v gradbeništvu. Zunanji zidovi so izolirani s 20 cm termoizolacijo EPS, tla v pritlični etaži pa z 10 cm termoizolacijo styrodur pod temeljno ploščo + 10 cm EPS nad temeljno ploščo v tlaku. Objekt je hidro izoliran z bitumensko hidroizolacijo.

Obdelava

Fasada objekta je izvedena po sistemu –kontaktne fasade s silikonskim zaključnim slojem ter karbonskim armirnim slojem; povečana odpornost na mehanske poškodbe (udarci, toča).
Okna objekta so nizkoenergijska v izvedbi les-alu, torej lesena konstrukcija z alu oblogo na zunanji strani. Zasteklitev je izvedena s troslojnim termopanom Ug = 0,5 W/m2K, z zvočno izolativnostjo R je večji od 35 dB.
Vhodna vrata v objektu so izvedena Alu profilov v kombinaciji z zasteklitvijo iz troslojnega termopana Ud = 0,94 W/m2/K.

Požarna varnost

Za objekt je izdelan izkaz požarne varnosti.
Požarna obremenitev je nizka, nevarnost eksplozije v objektu ne obstaja. Vgrajeni materiali zagotavljajo primerno požarna odpornost vseh nosilnih konstrukcijskih delov, kot tudi ostalih gradbenih materialov.
Odmiki od sosednjih objektov so dovolj veliki, da je onemogočeno širjenje požara. Evakuacija na prosto je možna na SZ, SV, JZ in JV strani objekta.
Intervencijske poti: intervencijski dostop do objekta je omogočen z več strani. Gasilna tehnika se v primeru požara razvrsti v okviru utrjenih dovoznih površin, lahko pa tudi na zelenico. Hidrantno omrežje je obstoječe.

Kanalizacija

Kanalizacija v objektu je ločena:

  • komunalne vode iz stavbe se odvodnavajo v javni kanal gravitacijsko,
  • odpadne  vode  iz  utrjenih  površin  se  preko  cestnih  požiralnikov odvodnavajo  v ponikovalnico,
  • padavinske vode s strešin se preko peskolovov odvodnavajo v ponikovalnico.

Komunalno energetska ureditev

Omogočeni so komunalni priključki na javno vodovodno, kanalizacijsko, elektro, TK in plinsko omrežje. Vsi navedeni komunalni priključki so izvedeni v sklopu gradnje.

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev obsega ureditev okolice naselja. Dovozne površine ob objektih so asfaltirane in ograjene z lahkimi robniki, v asfaltu je za usmerjanje padavinske vode v cestni požiralnik vgrajena koritnica.
Zeleni del gradbene parcele je urejen z nasutjem, zemljišče pa ograjeno s panelnimi ograjami v višini 1,8 m